Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye Arap Abhazya ve Güney Osetya cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanınmasıyla ilgili resmi bir bildiri yayınladı.

Bildiride özetle, “Gürcistan, Suriye rejiminin egemen bir devletin toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırların dokunulmazlığı konusunda uluslararası yasal yükümlülükleri göz ardı ettiğini düşünmektedir..." denildi. 

Açıklamada Suriye Arap Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi için gerekli prosedürlerin başlatıldığına da vurgu yapıldı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı ayrıca, “Uluslararası toplum, Gürcistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve işgal altındaki toprakların tanınmaması politikasını güçlü bir şekilde desteklediğini vurgulamalıdır" diyerek, Suriye’nin yasadışı kararını değerlendirmek ve yeterli önlemleri almak için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

 

Kategori Haberler

Suriye’nin Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığını tanıdığı yönündeki açıklamaların ilk yankıları duyulmaya başlandı.

Bugün öğle saatlerinde Abhazya Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaların hemen ardından Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla bunu doğruladı. Konuyla ilgili olarak Suriye Haber Ajansı SANA tarafından yayınlanan Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında;

“Ülkemize karşı gerçekleştirilen terör saldırıları sırasında gösterdikleri destekleyici tavır nedeniyle bir minnettarlık göstergesi olarak, Suriye Arap Cumhuriyeti, Abhazya ve Güney Osetya cumhuriyetleri ile diplomatik ilişkiler kurmaya karar vermiştir. İki ülkeyle karşılıklı büyükelçilikler açılması düzeyinde diplomatik ilişkiler kurulacaktır...” denildi.

Güney Osetya Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov ise yaptığı açıklamada Suriye tarafından tanınmanın ve diplomatik ilişkilerin kurulmasının önemli bir tarihi gelişme olduğunu belirterek, Suriye yönetimine ve bizzat Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a minnettar olduklarını vurguladı.

Kategori Haberler

Suriye Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıdı.

Abhazya Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü (dün) Moskova'da biraraya gelen Abhazya, Suriye ve G. Osetya büyükelçileri, yaptıkları üçlü toplantı sonunda Abhazya ve G. Osetya'nın bağımsızlığının Suriye Arap Cumhuriyeti tarafından tanınması ve karşılıklı diplomatik ilişkilerin başlatılması konusunda anlaşmaya vardılar.

Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacimba, konuyla ilgili yayınladığı açıklamada özetle;

"Bu olay Abhazya Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu kurumlarının, Dışişleri Bakanlığımızın, Rusya Büyükelçiliğimizin ve bağlı diğer kuruluşlarımızın uzun süren çalışmaları, Abhazya ve Suriyeli yetkililerin karşılıklı ziyaretleri ve yakın temasları sonucunda gerçekleşmiştir. Suriye Arap Cumhuriyeti 'nin bu önemli adımını takdir ediyoruz ve iki ülke ilişkilerinin saygı ve işbirliği ruhu içinde gelişeceğine inanıyoruz. Yakın gelecekte Suriye topraklarında barış ve huzurun egemen olacağına inanıyorum..." dedi.

Cumhurbaşkanı Hacimba ayrıca iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin de hemen tesisi edileceğini bildirdi.

 

Kategori Haberler

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli önceki gün, Gürcistan'ın 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapmış ve Türkiye'nin Abhazya ve Güney Osetya sorununun, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü temelinde çözüleceğine inandığını söylemişti. 

Türkiye'de yaşayan binlerce Abaza-Adige ve diğer Kuzey Kafkas kökenli insanlarımızdan gelen tepkiler üzerine, Kafkas Dernekleri Federasyonu bir açıklama yayınladı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye de gönderilen tepki açıklamasının metni şöyle :

"Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü  vesilesi ile 26 Mayıs 2018’de Gürcistan’da yapmış olduğu açıklamada "Türkiye olarak Abhazya ve Güney Osetya meselelerinin Gürcistan'ın uluslararası olarak tanınan sınırları içinde, toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde çözüleceğine inanıyoruz.” ifadelerine yer vermesi toplumumuzda derin bir hayal kırıklığı ve üzüntüye neden olmuştur.

Abhazlar tarih boyunca Abhazya’da yaşamışlardır. Komşularının toprağında gözü olmadığı gibi komşularından da aynı duyarlılığı beklemektedir. Bu tarihi gerçeği göz önüne almayan yaklaşımların bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamayacağı göz önüne alınarak, Abhazya ve Gürcistan arasındaki sorunun halkların karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir barışı ile neticelendirilmesi konusunda emek verilmesi gerekmektedir. Bu tür açıklamalar barışa ve çözüme katkı sağlamadığı gibi özellikle bir savunma bakanı tarafından konunun bu şekilde ortaya konulması bilakis daha fazla soru işareti doğurmakta ve bölgede güvensizliğe ve istikrarsızlığa katkı sağlamaktadır. 

Sayın Canikli’nin bu açıklamayı Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti’nin (GDC) kuruluşunun 100. yılında yapması da büyük bir talihsizliktir. Bilindiği gibi Sovyetler Birliği’nin dağılması sürecinde Gürcistan SSC, SSCB’den ayrılmış ve GDC Anayasası’nı kabul etmiştir. Gürcistan, kendisini GDC’nin devamı olarak kabul etmektedir.

Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, Çarlık Rusyası’nın yıkılmasından sonra, 26 Mayıs 1918’de ilan edildi. GDC’nin, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında imzalanan Brest-Litovsk anlaşması ile belirlenen sınırları kabul etmemesi üzerine çıkan çatışmalar sonucu Osmanlı İmparatorluğu ve GDC arasında 4 Haziran 1918’de Batum’da iki ülke arasındaki sınırı belirleyen anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile Batum, Kars ve Ahılkelek bölgeleri Osmanlılara bırakılıyordu. Fakat bu anlaşma GDC Parlamentosu tarafından kabul edilmedi.

Birinci Dünya Savaşı’nı Osmanlıların kaybetmesi üzerine toplanan Paris Konferansı’nda yayılmacı emellerini sergileyen GDC Abhazya ve Güney Osetya ile birlikte Batum’un tamamı ile Ardahan, Lazistan ve Erzurum’un bir kısmının kendilerine bırakılmasını istedi. Şubat 1921’de Gürcistan SSC’nin kurulması ile GDC, yayılmacı emellerini gerçekleştiremeden tarihten silindi. Abhazya 1936’da Stalin tarafından Gürcistan’a bağlı bir özerk cumhuriyet yapılana kadar Gürcistan’ın egemenliği altında olmadı.

Hepimizin ortak arzusu Kafkasya’da barış ve istikrarın sağlanması ve ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliklerinin mümkün olan en üst düzeye taşınmasıdır. Karşılıklı saygı çerçevesinde bölge halklarının tamamının kazanacağı böylesi bir huzur ortamının sağlanması konusunda Türkiye Cumhuriyeti’ne önemli roller düşmektedir.

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak yaklaşık 7 milyon nüfusu ile toplumumuzun, eşit yurttaşı olduğumuz devletimizden ve Hükumetimizden, Kafkasya’da yaşayan halkımızı ilgilendiren Abhazya ve Güney Osetya hususunda tarafların hassasiyetlerini dikkate alan bir hakem dili ile konulara yaklaşmasına dair beklentisini tüm ilgililere tekrar hatırlatıyoruz."

Kaynak: Kaffed.org

Kategori Haberler

Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacimba, büyük Kafkas sürgünününün 154. yıldönümü için bir mesaj yayınladı:

"Çok değerli soydaşlarım! Kardeşlerim kızkardeşlerim!

Kafkas dağlı halklarının bu en büyük matem gününde birliğimizin, gücümüzün, kuvvetimizin ve iletişimimizin daha sağlam temeller üzerinde yükselmesi umuduyla sizlere sesleniyorum!

XIX.yüzyılda halkımızın yaşadığı sürgün trajedisi, tarihimizde sürekli kanayan onulmaz bir yara olarak asla unutulmayacaktır. Her ne sebeple olursa olsun, son derece ağır şartlarda anavatanlarından ayrı düşürüldüğü halde halkımız, dilini, ulusal bilincini, kültürünü, örf ve adetlerini hiç kaybetmedi. Allah’ın da yardımıyla bütün bu özelliklerini kuşaklar boyunca yaşatarak günümüze kadar getirmeyi başardı.

Abhazya’nın geleceği tehdit altına girdiği dönemlerde ise soydaşlarımız bir an bile tereddüt göstermeden vatan savunmasına koştular. 1992-1993 yılındaki gürcü işgal güçleri ve onların destekçilerine karşı da diyasporamızın temsilcileri her türlü engeli aşarak ilk günden itibaren vatan savunucularının yanıbaşında yerlerini aldılar ve canlarını Abhazya’nın özgürlük ve bağımsızlığı uğruna feda ettiler.

Onların kahramanlıkları bu gün artık tarihimizin yeni sayfalarında altın harflerle yer almaktadır!

Günümüzde sizlerle olan ilişkilerimiz de giderek güçleniyor ve genişliyor. Abhazya Devleti bu ilişkilerin daha da gelişimi ve sizlerin dede ocaklarınıza geri dönebilmeniz için üzerine düşeni yapmaya her zaman devam edecektir. Sizlerle bizler bir tek vatana sahibiz, bu yüzden bu gün sağlam temeller üzerinde yükseltmeye çalıştığımız devletimizi ekonomik, sosyal, kültürel ve ideolojik anlamda daha da güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. 

Bu yolda daha fazla birlik, beraberlik ve işbirliği içerisinde olacağımıza inanıyorum! Zaman her dem bizim istediğimiz gibi akmayabilir, bizimle birlikte olmayabilir. Bu yüzden de sahip olduğumuz imkanları bilgece kullanmalı, vatanımızı da her türlü çıkarın üzerinde tutabilmeliyiz!

Bu gün Türkiye, Suriye ve Ürdün başta olmak üzere dünya’nın bir çok ülkesinde yaşayan soydaşlarımız; Abhaz-Abaza, Adige ve diğer Kafkasya’lı kardeşlerimiz, bulundukları ülkelerin onurlu ve saygın vatandaşlarıdır ve yaşadıkları her yerde omuz omuza birlikte mücadele vererek bayrağımızı her zaman yükseklerde dalgalandırmaktalar!

Geleceğimiz aydınlık olsun değerli soydaşlarım! Anavatanınıza açılan yolunuz her zaman ve sonuna kadar açık olsun! Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatan topraklarımız umutla gelişsin, üzerinde özgürlük bayrağının dalgalandığı Abhazya Cumhuriyeti’nin şan ve şerefi daim olsun!

Raul Hacimba
Abhazya Devlet Başkanı"

Kaynak: Apsnypress, Geri Dönüş Devlet Bakanlığı

 

Kategori Haberler

Büyük Kafkas Sürgünü’nü anma günü olarak sembolize edilen 21 Mayıs’ta her yıl olduğu gibi Abhazya’nın başkenti Sohum’da bir anma töreni düzenlendi.

Abhazya Geri Dönüş Bakanlığı tarafından organize edilen anma törenine Cumhurbaşkanı ve resmi erkanın yanı sıra diasporalardan vatanına dönenler ve yerli halktan kalabalık gruplar katıldılar.

Akşam saat 20.00’de, yağışlı havaya rağmen Bagapş Meydanı’nda toplanan kalabalığın, ellerinde meşaleler, çiçekler ve bayraklarla sürgün anıtına kadar yürümeleriyle başlayan tören, Türkiye’de Kefken sahilinde yapılan anma törenine yapılan canlı bağlantı ile devam etti.

Sürgün anıtı alanında Geri Dönüş Devlet Bakan Yardımcısı Gugutsa kısa bir konuşma yaparak, bugün tüm diasporalarımızda anma törenleri düzenlendiğine dikkat çekti ve sürgün olgusunun, bu trajediyi yaşayan Adige ve Abazaların torunlarının kalplerinde sonsuza kadar kalacağını vurguladı.

Ardından kurbanlar anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve sürgünün sembol melodisi haline gelen, Abhaz şair Bagrat Şinkuba’nın “Şiş Naniy” ağıtı dinlendi.

Daha sonra Sohum sahilinden Karadeniz’in sularına çiçekler, gökyüzüne dilek balonları bırakıldı. Geri Dönüş Bakanı Beslan Dbar ve gençler ellerindeki meşalelerle sürgün ateşini yaktılar. Ağıtlar ve şiir dinletilerinin ardından meşaleler deniz suyuna batırılarak söndürüldü ve ardından tören alanı başladığında olduğu gibi yavaş yavaş boşaltıldı.

19. yüzyılda Rus-Kafkas Savaşları sona erdiğinde, başta Adığeler ve Abhazlar olmak üzere sayıları bir milyonun üzerinde Kuzey Kafkasya halkları,  Osmanlı topraklarına, özellikle 1864 yılında yoğunlaşmak üzere sürgün edildiler. Sürgün yolunda yol şartları, salgın hastalıklar, açlık gibi nedenlerden dolayı yüzbinlerce insanımız hayatını kaybetti, kalanlar ise dünyanın farklı ülkelerinde dil ve kültürel asimilasyon tehlikesiyle hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar.

Fotoğraflar: Betül Marşan

 

 

Kategori Haberler

Abhazya, dünyanın önde geleniş adamı, politikacı ve bilim insanlarının katıldığı Astana Ekonomi 2018 Forumu’na katılıyor.

Bu yıl “Küresel Zorluklar” temasıyla düzenlendiği vurgulanan ve 17-19 Mayıs 2018 tarihleri ​​arasında Kazakistan'ın başkenti Astana’da gerçekleştirilmekte olan fuara Abhazya’nın ilk defa katıldığı bildirildi.

Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Yatırım Ajansı’nın Müdür Yardımcısı Simon Agrba, Abhazya’nın forum organizatörleri ve yatırım Ajansı’nın çabaları sayesinde foruma katılımının sağlandığını bildirerek, amaçlarının foruma katılan ülke temsilcileriyle tanışmak ve çalışmalarını anlatmak olduğunu söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından açılışı yapılan Astana Ekonomi Forumu’nda toplam 76 oturumun düzenleneceği bildirildi. Foruma bu yıl aralarında Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Fransa eski Cumhurbaşkanı François Holland, Apple’ın kurucularından Steve Wozniak, Asya Altyapı Yatırım Bankası Müdürü Jin Liqun, Bilim adamı Michio Kaku, Ekonomist Andrew McAfee  ile birlikte dünyanın önde gelen ekonomi uzmanlarının katılım gösterdiği belirtildi.

Kaynak: Kazakistan.kz, Sputnik Apsny

 

Kategori Haberler

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Abhazya Bağımsızlık Savaşı zaferinin ardından kuruluşunun 25. yıldönümü nedeniyle geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen toplantı, Dışişleri Bakanı Daur Kove’nin hoşgeldiniz konuşmasıyla açıldı. Kove konuşmasında ayrıca Abhazya Cumhuriyeti’nin dış politikası konusunda kısa bir bilgilendirme yaptı.

Toplantıda hazır bulunan Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacimba’nın ardından konuk temsilciler Güney Osetya Dışişleri Bakanı Dmitry Medoev, Transdinyester Moldova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vitaliy İgnatiev, Rusya Dışişleri Bakanlığı direktörlerinden Alexei Pavlovski kutlama mesajlarını ilettiler. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kutlama mesajının okunmasının ardından günün hatırası olarak Dışişleri Bakanı Daur Kove ve Transdinyester Moldova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vitaliy İgnatiev, iki ülke arasında hazırlanan dostluk ve işbirliği anlaşmasını imzaladılar.

Etkinliğin sonunda konuklara Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile ilgili bir belgesel gösterimi yapıldı.

Türkiye Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yaşar Aslankaya da, Abhazya Dışişleri Bakanı Daur Kove'ye gönderdiği mesajda "Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Abhazya’nın bağımsızlık mücadelesinde kurulmuş, Bağımsızlık Savaşı’ndan sonra da Abhazya’nın tüm dünyada tanınması için çok önemli çalışmalar yapmıştır. Abhazya’nın bağımsız, özgür ve müreffeh bir ülke olarak gelişmesini sürdüreceği inancımız tamdır. Ortak paylaştığımız hedeflerimizin gerçekleşmesi için disporanın anayurt ile yakından çalışmaya hazır olduğunu tekrar vurgulamak isterim" dedi ve 25. kuruluş yıl dönümünde tüm Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını kutladı.

Hacimba Konuk Ülke Heyetlerini Makamında Kabul Etti

Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Raul Hacimba, Abhazya Dışişleri Bakanlığı’nın 25. kuruluş yıldönümü için gelen dış heyetleri makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Hacimba, "Halklarımız arasındaki barış ve dostluk ilişkilerini geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz" derken, Dışişleri bakanı Kove de ziyaret için konuklara teşekkür etti.

Konuk delegasyonlar da ülkeler arasındaki yakın dostluk ilişkilerinin ve diplomasinin gelişerek devam edeceği mesajını vererek, Dışişleri Bakanlığı’nın çeyrek asırlık yaşını kutladıklarını bildirdiler.  

Abhazya Dışişleri Bakanlığı, Abhazya-Gürcistan Savaşı devam ederken, 17 Mayıs 1993 yılında kurulmuştu. İlk Dışişleri Bakanı Said Tarkil’in ardından Sokrat Cincolia, Leonid Lakerbaya, Konstantin Ozgan, İgor Ahba, Sergey Şamba, Maksim Gvinciya ve Vyaçeslav Çirikba bakanlık görevinde bulundular.

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı-Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi, Kaffed

 

Kategori Haberler

Abhazya’nın Gudauta şehrine bağlı Açandara Köyü’nde 31 Ocak 2018 tarihinde bir köylü tarafından yapılan bahçe kazısı sırasında bulunan “Açandara Hazinesi”, Abhazya Devlet Müzesi’ne teslim edildi.

Açandara Köyü’nde kendi arazisini kazarken antik bir mezara rastlayan çiftçi Rüstem Rustam Çhebelia hemen yetkililere haber vermiş ve bölgede yapılan kazı sonunda önemli arkeolojik değere sahip çok sayıda eşya çıkarılmıştı.

Üzerinde incelemeler yapılarak kayıt altına alınan ev eşyası, kadın süs eşyaları, el aletleri, insan kalıntıları, bronz bir kask, mızrak uçları gibi parçalardan oluşan buluntular, İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı uzmanları tarafından, hazırlanan ayrıntılı envanter belgeleri eşliğinde Abhazya Devlet Müzesi Müdürü Arkady Copua’ya teslim edildi.

Anıt mezarın bulunduğu yerin, Abhazya’nın tanınmış arkeologları Mihail Gumba, Alik Gabelia, Alexander Skakov ve Arkady Jopua tarafından arkeolojik kazılar yapılan ünlü Tsouhua mezar alanı içinde yer aldığına dikkat çekildi.

Bulguların geç antik çağ ve erken orta çağ dönemlerine ait olduğunun düşünüldüğünü bildiren Abhazya Devlet Müzesi Müdürü Copua, müze uzmanlarınca bu eşsiz bulguların tarihi değerlerinin saptanması çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Kaynak: Sputnik Apsny

 

 

Kategori Haberler

1992-93 bağımsızlık savaşının lideri ve Abhazya Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Vladislav Ardzınba, doğumunun 73. yıldönümünde yakınları ve tüm sevenleri tarafından mezarının başında anıldı.

14 Mayıs 1945 doğumlu Ardzınba’nın Eşera Köyü’ndeki kabrinin başında, Abhazya halkı, okul çocukları, savaş gazileri ve resmi erkan, ailesi, akrabaları, silah arkadaşları ve yakınları günün erken saatlerinden itibaren hazır bulunarak, çiçekler bıraktılar.

Abhazya ulusal kahramanı Vladislav Grigoreviç Ardzınba, 1990 yılında Abhazya Yüksek Konseyi başkanlığına seçilmiş, bağımsızlık savaşının patlak vermesiyle bu mücadeleye önderlik etti. Abhazya’nın zaferiyle sonuçlanan savaşın ardından 26 Kasım 1994'te Abhazya Cumhurbaşkanı seçilen Vladislav Ardzınba iki dönem bu görevi yürüttü. Geçirdiği rahatsızlığın ardından 4 Mart 2010’da hayatını kaybeden Abhazya lideri, aynı zamanda tarihçi, dilbilimci ve mitoloji uzmanı olarak da tanınmaktadır. Ardzınba’nın Anadolu’daki antik halklar, Hattiler ve Hititler üzerine yaptığı araştırmalar ile ilgili Türkçeye de çevrilen bir kitabı bulunmaktadır.

Kaynak: Apsnypress

Kategori Haberler
Sayfa 1 / 2