"Abhazya'nın Bağımsızlığı" Yasası 20. Yaşında

Cumartesi, 12 Ekim 2019 19:28

26 kasım 1994 tarihinde Abhazya Yüksek Sovyeti tarafından kabul edilen Abhazya Anayasası’nın halk oyuna sunulduğu ve 3 ekim 1999 tarihinde yapılan referandum sonucu % 97,7 çoğunlukla kabul edildikten sonra 12 ekim 1999 tarihinde de Abhazya parlamentosunun özel oturumunda cumhurbaşkanı Ardzınba ve tüm milletvekilleri tarafından imza altına alınan “Abhazya Devleti Bağımsızlık Bildirgesi”...

“Abhazya Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığı” yasası 20 yıl önce bugün, 12 Ekim 1999 tarihinde Cumhuriyet Parlamentosu tarafından kabul edildi.

Abhazya Ulusal Meclisi tarafından 26 Kasım 1994'te kabul edilen Abhazya Anayasası taslağı, 3 Ekim 1999'da yapılan referandum sonunda Abhazya halkının % 97'si tarafından onaylandı. Abhazya'nın bağımsız bir cumhuriyet olduğunun yasal dayanağı olan ve Abhazya Cumhuriyeti'nin ana hatlarını çizen “Abhazya Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığı” başlıklı belge ise 12 Ekim 1999 tarihinde Cumhurbaşkanı Vladislav Ardzınba, Ulusal Meclis Başkanı Sokrat Cincal ve parlamento milletvekilleri tarafından onaylanarak yasalaştı.

"Halkın iradesine dayanarak, Abhazya Cumhuriyeti Devletinin Bağımsızlığını yeniden onaylıyor ve ilan ediyoruz" ibaresine yer verilen belgede Abhazya'nın diğer ülkelerle olan ilişkilerini "eşitlik, barış, iyi komşuluk, toprak bütünlüğü ve egemenliğe saygı, iç ilişkilere müdahale etmeme ve devletler arasında genel olarak kabul gören diğer siyasi, ekonomik, kültürel işbirliği ilkeleri" temelinde geliştirmek istediği belirtiliyor ve "Buna dayanarak, BM'i, AGİT’i ve dünyadaki bütün devletleri, ulusların kendi kaderini tayin hakkı temelinde, Abhazya halkının kendi çabalarıyla oluşturduğu bağımsızlığını tanımaya çağırıyoruz" deniliyor. 

Kaynak: Sputnik Apsny