Test: Abhazya Bayrağı Hakkında Neler Biliyoruz?

Çarşamba, 26 Temmuz 2017 18:27

Her ülkenin bayrağı, milli marşı ve devlet sembolleri kendi tarihi ve geçmişini temsil eder. Biz de kendi bayrağımız ve devlet sembollerimiz hakkında neler bildiğimizi aşağıdaki 10 soruyu cevaplamaya çalışarak tes edelim:

1. Abhazya Cumhuriyeti’nin ulusal bayrağı hangi tarihte onaylandı?

a- 23 Temmuz 1992

b- 30 Eylül 1993

c- 14 Ağustos 1993

2. Abhazya bayrağının üzerindeki beyaz renkli el figürü neyi sembolize ediyor?

a- Devlet olma durumunu

b- Etnik çeşitliliği

c- Dostluğu

3. Abhazya bayrağında açık el üzerindeki beş köşeli yedi yıldız figürü neyi sembolize ediyor?

a- Abhazya'nın yedi tarihsel bölgesini

b- Abhazya'daki yedi tarihi olayı

c- Dağ Cumhuriyeti’nin üyesi olan yedi ülke

4. Abhazya bayrağı üzerindeki beyaz ve yeşil şeritlerin sayısı nedir?

a- Dört yeşil, üç beyaz

b- İki beyaz, iki yeşil

c- Dört beyaz, üç yeşil

5. Abhazya’nın 1866 yılında kullandığı tarihi  bayraklarından, kırmızı zeminde bir kılıç figürü olan bayrak nasıl tanınır?

a- Köylü bayrağı

b- Protesto bayrağı

c- Proleter bayrağı

6. Abhazya Cumhuriyeti bayrağının dizaynı kime aittir?

a- Ruslan Gabliya

b- Vitaly Ceniya

c- Valery Gamgiya

7. Abhazya bayrağındaki kırmızı renk ne anlama geliyor?

a- Saldırganlık

b- Sıcak iklim

c- Şehitlerin kanı sayesinde kazanılan zafer

8. VIII. yüzyılda kullanılan ilk Abhaz bayrağı hangisiydi?

a- Yeşil zemin üzerinde kılıç figürü

b- Siyah zemin üzerinde üç hilal figürü

c- Kırmızı zemin üzerinde açık el figürü

9. Sovyetler Birliği döneminde Abhazya'nın kaç bayrağı oldu?

a- 7

b- 4

c- 5

10. 1989 yılında Abhazya'nın bayrağı hangisiydi?

a- Ulusal Kurtuluş Hareketi Bayrağı

b- Parti bayrağı

c- Bağımsızlık mücadelesi bayrağı

 

Cevaplar:

1-a, 2-a, 3-a, 4-a, 5-a, 6-c, 7-c, 8-c, 9-c, 10-a

Kaynak: Sputnik Apsny