"Abazaların Politik Tarihi" Kitabının Tanıtımı Sohum'da Yapıldı

Salı, 01 Kasım 2016 13:29

Araştırmacı yazar Selçuk Sımsım tarafından uzun süren çalışmaların sonunda kaleme alınan, 19 ve 20. yüzyıllarda yaşanan olayların Abazaların politik ve sosyal hayatına olan etkilerini konu alan  "Abazaların Politik Tarihi" kitabının tanıtımı Sohum'da Geri Dönüş Devlet Komitesi'nde yapıldı.

Tarihçi, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve kültür emekçilerinin yanısıra Abhaz tarihine ilgi duyan okuyucuların da ilgi gösterdiği tanıtımda kürsüde bulunan çevirmen, kültür insanı Oktay Çkotua, yazar Hayri Ersoy ve Saim Ayüzba Abazaca yaptıkları konuşmalarla kitabı tanıttılar, soruları cevaplandırdılar.

Kitapla ilgili görüşlerini açıklamak isteyen ve yazarı tebrik eden davetlilerin konuşmalarından sonra, yazar Selçuk Sımsım kitabı neden yazdığını anlattı. Büyüklerden anılar geleneksel bilgiler ve hikayeler dışında, kronolojik resmi tarihe konu olabilecek bilgi almanın çok kısıtlı olduğunu, maalesef belgelere dayandırılarak yazılan bu tür kitapların az olduğunu söyleyen Sımsım, çok sayıdaki yabancı kaynağın da yanlış veya taraflı bilgilerle dolu olduğunu belirterek, bunlara karşılık gelecek sağlam bilimsel bir kaynak olarak "Abazaların Politik Tarihi" kitabını yazmaya karar verdiğini anlattı.

Ayrıca kitabın bu konuda doğru kaynak arayan gençlerin ihtiyacına da cevap vereceğini vurgulayan yazar, kitabın devamı niteliğindeki çalışmalarının ve araştırmalarının devam ettiğini, sonuçların yayınlanacak yeni kitaplarda yer alacağını söyledi.

"Abazaların Politik Tarihi" kitabının tanıtım metni şöyle:

19  ve 20. Yüzyıl

ABAZALARIN POLİTİK TARİHİ

(1770-1993)

SELÇUK SIMSIM

Jeo-politik ve jeo-stratejik konumu nedeniyle Abazaların da içinde yaşadığı Kafkasya coğrafyası tarih boyunca pek çok devletin iştahını kabartmış ve bu nedenle de istila girişimlerine uğramıştır. Tarihin çok eski dönemlerinden beri devam eden bu saldırılar 18 ve 19. yüzyıllarda da hız kesmeden devam etti.  Kafkasya’nın otokton halklarının dağınıklığı ve bölünmüşlüğü bölge üzerinde hakimiyet kurma emelindeki güçleri hep cüretkar kıldı.

“Abazalar” özelinde yaşanan tablo da Kafkasya genelinden pek farklı olmadı. Bu dönemdeki işgal girişimleri dramatik bir şekilde Abaza halkının katli ve yarıdan fazlasının sürgünüyle sonuçlandı.

Ancak büyük emperyalistlerin bölgeye yönelik şehveti 20. yüzyılın ilk çeyreğinde de dinmedi. Ülkeleri işgal edilerek, nüfusu dağıtılarak, zenginlikleri elinden alınarak bedel ödemeye devam eden Abazalar, varlıklarını sürdürebilmek için bir de “Küçük Emperyalist” Tiflis yönetimiyle mücadele etmek zorunda kaldılar.

Rusya İmparatorluğu ve SSCB dönemlerinde devlet erkinin istismarı ile dayatılan anti-Abaza uygulamalar, zamanla vatansever aydınların önderlik ettiği güçlü bir muhalefete ve kararlı bir mücadelenin başlamasına yol açtı. Protesto mektupları, kitlesel gösteri ve mitingler ile Tiflis şovenizmi durdurulmaya çalışıldı.

Neticede, 1992-1993 yıllarında Abhaz-Gürcü savaşı patlak verdi. Abhaz ulusu gücünün üstünde bir performansla kendisini bağımsızlık mücadelesinin içinde buldu.

…Ve verilen sıcak savaş kazanıldı.

Abhazlar’ın günümüzde yaşadığı sorunların neredeyse tamamı işte o günlerden mirastır.

***

SELÇUK SIMSIM’ın uzun yıllar süren çalışmasının bir ürünü olan “ABAZALARIN POLİTİK TARİHİ”, 19 ve 20. yüzyıllarda yaşanan olayların Abazaların politik ve sosyal hayatını nasıl etkilediğini bütün cepheleriyle ortaya koyuyor. Türkçeye kazandırılmış bu detayda başka bir eser henüz yok. Bu özelliğiyle kitap, histografik hafızamızdaki bölgeyle ilgili eksiklikleri tamamlayacak, perspektifimizi daha sağlıklı hale getirecek.