Geri Dönüş Komitesi

Salı, 22 Ekim 2013 21:06

 

Abhazya Cumhuriyeti Devleti’nin diasporada yaşayan ve Abhaz yasalarına göre doğal vatandaş sayılan Abhazların, Abhazya’ya geri dönüşüyle ilgili çalışmalar ve en genel manada diaspora ile ilişkileri, 1993 yılında (Abhaz-Gürcü savaşı devam ederken) kurulan Geri Dönüş Devlet Komitesi tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu kurumun ilk başkanı Nugzar Aşuba’dır.

Abhazya Geri Dönüş Devlet Komitesi’ni finanse eden kuruluş, Geri Dönüş Fonu’dur ve bu fon 9 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Geri Dönüş Fonu’nun bütçesi devlet kurumlarında ve özel sektörde çalışanların ücretlerinden yapılan % 2 kesinti ile oluşmaktadır.

 

Kurumun kısa tarihçesi

1993 yılında savaş sürerken kurulan Geri Dönüş Devlet Komitesi 1995 yılında feshedilerek yerine iki ayrı kurum oluşturulmuş ve geri dönüşle ilgili faaliyetler bu şekilde sürdürülmeye başlanmıştır.

Bunlardan biri, Devlet Başkanlığına bağlı soydaşlarla ilgili bir komisyondur. Bu komisyonun başkanlığına kendisi de bir repatriant olan Oktay Çkotua getirilmiş ardından Oktay Çkotua’nın milletvekili seçilmesi ile bu göreve yine bir diğer repatriant olan Erkan Kutarba atanmıştır.

Ayrıca Demografya Fonu kurulmuşbu fonun başkanlığına Fenye Ayüzıpha, yardımcılığına ise Givi Dopua getirilmiştir.

Ancak 1997 yılında bu iki kurum birleştirilerek tekrar Geri Dönüş Devlet Komitesi şekline dönüştürülmüş ve başkanlığına Givi Dopua atanmıştır. Türkiye diasporasını temsilen Erkan Kutarba ve Suriye, Ürdün diasporasını temsilen de Ahmat Marşan başkan yardımcısı olarak görev almışlardır.

1998 yılında Geri Dönüş Devlet Komitesini finanse etmek amacı ile Devlet Fonu kurulmuş ve başkanlılığına Anatoli Zekiroğlu getirilmiştir.

2002 Yılında Geri Dönüş Devlet Komitesi Başkanlığı’na Apollon Şinkuba gelere bir yıl görevde kalmış, daha sonra görevi tekrar Givi Dopua devralmıştır.  2005 yılında ise Anzor Mukba bu kurumun başına atanmış ve 2010 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 2010 yılında başkanlığı  Zurab Adleyba üstlenmiştir. 2013 yılı itibariyle ise Hrıps Copua Geri Dönüş Devlet Komitesi Başkanlığına getirilmiş ve halen bu görevi yürütmektedir..